PHP nahrazení znaků v řetězci jinými

pokud chceme nahradit znaky v jednom řetězci jinými znaky, použijeme funkci StrTr(). Funkce má tři argumenty:
– řetězec
– znaky, které se mají nahradit
– znaky, kterými se maji nahradit

Pokud mámte tedy proměnnou $prijemci_final, ve které jsou Emailové adresy oddělené středníky a my je chceme oddělit čárkami, aby byly použitelné pro funkci mail(), uděléme to následovně

<br /> $prijemci_final=StrTr($prijemci_final,&#8221;;&#8221;,&#8221;,&#8221;);<br />

Leave a Reply

Your email address will not be published.