Zástupné znaky v HTML

Pokud chceme zobrazit jenom jeden tag v textu, nechce se nám to dělat přes <xmp> tag jak jsem psal v jiném článku, porotože ten si sám odřádkuje a oddělí se od textu. Můžeme použít zástupné znaky. Většinou začínají pismenem &, za kterým jsou další znaky charakterizující daný symbol, který chceme zobrazut. Tyto znaky normálně vložíme do HTML kódu a namísto nich se zobrazí symboly, které reprezentují.

<br /> &lt; znak < &gt; znak ><br /> &amp; znak &#038;<br /> &nbsp; mezera se zákazem dělení řádku<br />

Leave a Reply

Your email address will not be published.