PHP nahrazení znaků v řetězci jinými

pokud chceme nahradit znaky v jednom řetězci jinými znaky, použijeme funkci StrTr(). Funkce má tři argumenty:
– řetězec
– znaky, které se mají nahradit
– znaky, kterými se maji nahradit

Pokud mámte tedy proměnnou $prijemci_final, ve které jsou Emailové adresy oddělené středníky a my je chceme oddělit čárkami, aby byly použitelné pro funkci mail(), uděléme to následovně

<br /> $prijemci_final=StrTr($prijemci_final,&#8221;;&#8221;,&#8221;,&#8221;);<br />

Rozdělení řetězce do pole v PHP

pokud chceme rozdělit řetězec do položek pole, slouží k tomu jednoduchý příkaz explode(). Například pro získání jednotlivých mailů z řetězce kde jsou odděleny středníkem, můžeme použít:

<br /> $maily=&#8221;honza@gmail.com; franta@google.com; stonozka@sranda.cz&#8221;;<br /> $pole=explode(&#8220;;&#8221;, $maily);<br />
Pro vypsání všech mailů z pole pak můžeme použít:
<br /> foreach ($pole as $mejl) {<br /> print &#8220;$mejl<br />\n&#8221;;<br /> }<br />