Rozdělení řetězce do pole v PHP

pokud chceme rozdělit řetězec do položek pole, slouží k tomu jednoduchý příkaz explode(). Například pro získání jednotlivých mailů z řetězce kde jsou odděleny středníkem, můžeme použít:

<br /> $maily=&#8221;honza@gmail.com; franta@google.com; stonozka@sranda.cz&#8221;;<br /> $pole=explode(&#8220;;&#8221;, $maily);<br />
Pro vypsání všech mailů z pole pak můžeme použít:
<br /> foreach ($pole as $mejl) {<br /> print &#8220;$mejl<br />\n&#8221;;<br /> }<br />

Leave a Reply

Your email address will not be published.