Zaokrouhlení v PHP

pro zaokrouhlení v PHP existuje funkce round(); … jako parametry funkce se zadává číslo, které chceme zaokrouhlit a počet desetinných míst. Když chceme na 0 desetinných míst tak není nutné tu nullu zadávat. Tedy:
round(1.8); zaorkouhlí na 2, stejně jako round(1.8,0);
a round(1.488,2); zaokrouhlí na 1.49

Pokud bychom chtěli zaokrouhlovat nahoru, slouží k tomu funkce ceil();, která se používá stejně jako round();

One thought on “Zaokrouhlení v PHP”

Leave a Reply

Your email address will not be published.