Hezké formátování čísel v PHP

Taková krásná funkce v PHP je number_format. Umí zaokrouhlit a zároveň doplnit oddělovací znaky.

Například:
$vystup=number_format($puvodni_cislo,0,”,”,” “);
nám vezme číslo uložené v proměnné $puvodni_cislo a:

  • zaokrouhlí ho na 0 desetinných míst
  • použije desetinnou čárku (ta je v pevních dvojitých uvozovkávh a může místo ní být i jiný znak
  • oddělí tisíce mezerou, například 2 000 000 (mezera je v posledních dvojitých uvozovkách a také může místo ní být jiný znak.
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.