Export do Excelu v PHP

Pro exportování do excellu z PHP jsem našel dvě třídy:
PHP Simple Excell Generator na SourceForge
a
PHP Write Excell třída, která byla původně napsaná v Perlu

Tak uvidíme která bude lepši. Ta druhá, německá ma alespoň příklady a dokumentace se dá získat z Perlovského originálu. Ta ze SourceForge nemá nic.

UPDATE
Tak po hledání po všech čertech jsem nakonec našel nejlepší pomoc doma, na serveru www.interval.cz. Byl tam jednoduchý script, který mi funguje (narozdíl od těch předchozích). Navíc jsem si ho dovolil trošku vylepšit, protože ten Intervaláckej pouze vytvářel soubor a já ho chtěl hned otevřít.

Tento script je treba akorát si ho dát do nějakého .php souboru a spustit. Zároveň je třeba vytvořit v adresáči kte je ten script vytvořit adresář “exporty” a nachmolodat ho na 777 nebo “a+w”.

Zároveň do proměnné $export uložíme v HTML kódování obsah Excellu, který chceme otevřít.

$soubor=”exporty/tabulka.xls”;
$fp=FOpen($soubor,”w”); // Otevřeme soubor tabulka.xls, pokud existuje, bude smazán, jinak se vytvoří nový soubor
FPutS($fp,$export); // Zapíšeme do souboru obsah
Fclose($fp); // Zavřeme soubor
header(“Content-Type: application/x-msexcel; name=$soubor”);
header(“Content-Disposition: inline; filename=$soubor”);
$fh=fopen($soubor, “rb”);
fpassthru($fh);
unlink($soubor);

Leave a Reply

Your email address will not be published.