Prevody mezi kodovanim v PHP

Velmi krátký vzkaz – pro projekt který funguje v kódování Windows 1250 a má i databázi v tomto kódování jsem potřeboval při importu z XML dat která jsou v UTF-8 převést české znaky z UTF-8 do Windows 1250, protože to do tý databáze zapisovalo české znaky blbě. Pomohla mi až Latrína zde, kde píšou o krásném příkazu iconv();. Ten je sice k dispozici až od PHP 5 a výše, ale zato konvertuje úplně krásně. Syntaxe pro použití tohoto příkazu je:

$prevedeny_retezec = iconv(‘PUVODNI-CHARSET’,’NOVY-CHARSET//DOPLNENI’, $retezec_k_prevedeni);

nebo chcete-li na příkladu převedení znaku z UTF-8 na Windows 1250:

$prevedeny_retezec = iconv(‘UTF-8′,’WINDOWS-1250//TRANSLIT’, $retezec_k_prevedeni);

DOPLNENI je vlíže vysvětleno na uvedeném linku.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.