Jak vložit Facebook aplikaci do Facebook stránky?

Je třeba
– být admin dané stránky
– znát APP ID dané aplikace
– znát APP URL dané aplikace

poté stačí zavolat toto URL:
https://www.facebook.com/dialog/pagetab?app_id=YOUR_APP_ID&next=YOUR_URL
kde YOUR_APP_ID je ID dané aplikace a YOUR_URL je APP URL dané aplikace

a je to hotovo :o)
Zdroj: https://developers.facebook.com/docs/appsonfacebook/pagetabs/