Předávání proměnných do Flashe

Někdy je třeba, aby HTML (či jiná) stránke řekla Flashi co má dělat. Nejlépe to asi jde pomocí předání hodnoty proměnné do Flashe. Flash soubor s proměnnou pak pracuje.

Proměnná se předá podobně jako tomu je například v PHP – tedy tak, že za jméno souboru se dá znak otazníku a poté se vloží hodnoty proměnných ve stylu “název_proměnné=hodnota”.

Například soubor_flash.swf?promenna=hodnota

Tuto hodnotu promenne pak musime napsat do HTML, ktery Flash zobrazuje – do tagu PARAM i EMBED.

Konkrétně tedy najdeme v HTML, které zobrazuje Flash tyhle řádky
<span name=”movie” value=”flash_nazev.swf” class=”mceItemParam”></span><span class=”mceItemEmbed” src=”flash_nazev.swf” mce_src=”flash_nazev.swf” quality=”high” …atakdale<br /></span>

a dáme do nich název proměnné a její hodnotu:
<span name=”movie” value=”flash_nazev.swf?promenna_nazev=hodnota” class=”mceItemParam”></span><span class=”mceItemEmbed” src=”flash_nazev.swf?promenna_nazev=hodnota” mce_src=”flash_nazev.swf?promenna_nazev=hodnota” quality=”high” …atakdale<br /></span>

Pokud bychom tedy chtěli mít Flashovou animaci / reklamní banner, u kterého nevíme dopředu kam uživatele po kliknutí přivede, uděláme to následovně:
1 – Do Flashové animace umístímě do vrchního Layeru objekt, který bude tlačítko. (Většinou se používá neviditelné přes celou plochu Flashe). Na toto tlačítko “navěsíme” Akci
<br />
on (release) {<br />
getURL (_root.clickthru, “_blank”);<br />
}<br />

Do HTML zobrazující Flash pak déme hodnotu například http://www.google.com do proměnné s názvem “clickthru”. HTML pak bude vypadat následovně:
<br />
<span class=”mceItemObject” classid=”clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000″<br />
codebase=”http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0″<br />
width=”770″ height=”100″ id=”flash_banner” align=”middle”><span name=”allowScriptAccess” value=”sameDomain” class=”mceItemParam”></span><span name=”movie” value=”flash_banner.swf?clickthru=http://www.google.com” class=”mceItemParam”></span><span name=”quality” value=”high” class=”mceItemParam”></span><span name=”bgcolor” value=”#000000″ class=”mceItemParam”></span><span class=”mceItemEmbed” src=”flash_banner.swf?clickthru=http://www.google.com” mce_src=”flash_banner.swf?clickthru=http://www.google.com”<br /></span>
quality=”high”<br />
bgcolor=”#000000″ width=”770″ height=”100″ name=”flash_banner”<br />
align=”middle” allowScriptAccess=”sameDomain”<br />
type=”application/x-shockwave-flash”<br />
pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” /><br />
</span><br />