Typy animace ve třídě mx.transitions

Třída mx.transitions ve Flashi se používá v ActionScript 2.0 pro programování změn velikosti, přesunů a jiných parametrů u objektů.

Máme následující typy animací:

Back – prodlouží animaci o kousek ve směru pohybu a poté se vrátí na určené místo

Bounce – Udělá skákací efekt na začátku i konci pohybu

Elastic – udělá efekt elasticity pohybu (jako by byl objekt na gumě)

Regular – pohyb je pomalejší na začátku i konci

Strong – Podobný jako Regular ale je víc znát pokud ho kombinujeme s metodami Easing (pružnost/dynamika pohybu)

None – klasický přesun z bodu A do bodu B

Každá z výše uvedených typů animací může mít následující typy dynamik pohybu:

EaseIn – pohyb se zrychluje

EaseOut – pohyb se zpomaluje

EaseInOut – pohyb se nejdříve zrychlí a ke konci zpomalí

Leave a Reply

Your email address will not be published.