jQuery menu

po nainstalování nových verzí jQuery a jQuery UI se mi podělalo moje FG menu. Je tedy čas na upgrade. Velmi hezky vypadá MB menu, keré je k dostání na http://pupunzi.open-lab.com/mb-jquery-components/mb-_menu/ .. uvidíme

Mno.. tak ve finále to dopadlo tak, že jsem nainstaloval obyčejný http://p.sohei.org/stuff/jquery/menu/demo/demo.html … ten sice nevypadá nijak extra (v základním stylování), nicméně zachovává běžnou strukturu menu pomocí netříděných seznamů <ul> a <li>. MBmenu, ač graficky vypracované, potřebuje změnit strukturu menu a submenu, na což jsem neměl čas ani chuť. Bohužel, rychlost a univerzaliza dostala přednost před krásou. Opět.

A pro případné nadšence je zde velmi hezký seznam javascript menu.

Zaoblené rohy pomocí jQuery? (rounded corners)

Existuje několik pluginů pro jQuery jak zařídit kulaté okraje elementů (většinou DIVů). Nejhezčí se mi jeví DivCorners od RoyDukkey.

Nastavení je jednoduché. V sekci Download stačí stáhnout plugin k jquery, který se nalinkuje ke stránce, kde potřebujeme zaoblit rohy DIVům. Plugin pracuje se setem obrázků pro každý z DIVů. Tyto obrázky mají unifikované názvy s možností prefixu. Plugin také pracuje s možností vložit obrázky=zaoblené rohy vně či dovnitř DIVu.

Vše je hezky popsané v sekci Demo, ze které je možné při trošce inteligence a stáhnout i první set obkladových obrázky.

Jak to vypadá se můžete podívat například na současné HomePage www.cenikyinternetu.cz