Aplikace pro Faceobok pod Windows Mobile

Výhodou vlastní aplikace pro Facebook která je mnohem příjemnější než přístup přes webový prohlížeč se mohli chlubit zatím jenom iPodáři a Blackberristé. Pro prostředí Windows Mobile vyvinula takovou aplikaci společnost Magnifora. Aplikace se jmenuje SkyBook a návod na stažení a instalaci je k nalezení zde. Vypadá to dlouze, ale ve skutečnosti je to pouze 3 povolení na Facebooku + stažení aplikace. Ta vypadá na první pohled uživatelsky velmi příjemně a umožňuáje velmi snadně uploadovat fotografie a zpřístupňuje i ostatní funkce Facebooku.

UPDATE: 2.1.: Tak po prvních pokusech a praxi s aplikací jsem zjistil že pro upload a správu fotek je jedinečná, pro zjišťování změn a update je však stále přehlednější přístup přes webový prohlížeč.

Leave a Reply

Your email address will not be published.